Montaža + servis

Osnovna montaža klima naprave vključuje :

  • povezavo med notranjo in zunanjo enoto z bakrenimi izoliranimi cevmi v razdalji do 5 m
  • električno povezavo med enotama do 5 m
  • priklop na obstoječi električni priključek do 4 m
  • montažo notranje in zunanje enote do višine 3m
  • nadometna montaža instalacij v zaščitni zaobljeni PVC kanal
  • nosilce zunanje enote z blažilniki
  • odvod kondenzata iz notranje in zunanje enote na osnovi prostega pada v pripravljen odtok
  • preboj opečnatega zidu do 40 cm
  • vakumiranje sistema
  • zagon in svetovanje o uporabi naprave
  • prevoz do 25 km

Servis in vzdrževanje klim :

   • pregled klimatske naprave
   • kontrolo tlaka hladilnega plina
   • polnjenje klimatske naprave s plinom
   • pregled in kontrolo električnih komponent
   • čiščenje in dezinfekcijo notranje enote
   • čiščenje maske in pokrova notranje enote
   • čiščenje protiprašnih filtrov
   • pregled in izpiranje odvoda kondenza
   • temeljito čiščenje s tlačnim čistilnikom
   • kontrolo temperature izpihanega zraka notranje enote

Ob prodaji in vgradnji investitorju v socialna stanovanja pod 120m2 uporabne površine in hiše pod 250m2 uporabne površine se obračuna 9,5% DDV, za vse ostalo se obračuna 22% stopnja DDV. (velja za fizične osebe)

ZA KOMPLETEN CENIK STORITEV, NAM PIŠITE NA EMAIL NASLOV info@kpe.cool

Copyright © 2018 KPE d.o.o. - vse pravice pridržane.